EM Pro: Ủ lên men thức ăn

70.000

– Hỗn hợp vi sinh vật hữu hiệu.

– Cung cấp vi sinh vật có lợi vào môi trường nước, giúp cân bằng hệ vi sinh vật trong môi trường ao nuôi thủy sản.

error: Content is protected !!
Hotline
1900 8961
youtube
url