Probi Fine – Vi sinh đường ruột

299.000

– Gồm nhiều chủng vi sinh vật và enzyme có lợi giúp cho động vật
thủy sản: tôm, cá… tiêu hóa tốt thức ăn, hấp thụ tối đa các chất dinh dưỡng.
– Giảm tiêu tốn thức ăn, FCR giảm, rút ngắn thời gian nuôi.

error: Content is protected !!
Hotline
1900 8961
youtube
url