Promax Fend: Vi sinh vật hữu ích

268.000

– Vi sinh vật tăng kháng bệnh.

– Bổ sung vi sinh vật có lợ, tăng cường miễn dịch, tăng sức đề kháng, chống sốc và giảm stress.

error: Content is protected !!
Hotline
1900 8961
youtube
url