Yucca ATM: Ăn khí độc – Trả nước sạch

250.000

– Hấp thụ và ngăn chặn khí độc NH3, H2S trong ao nuôi, tăng hàm lượng oxy hòa tan trong nước, ổn định pH.

– Phân hủy chất hữu cơ dư thừa, làm sạch nước và đáy ao nuôi.

– Giải quyết nhanh chóng và an toàn hiện tượng tôm cá nổi đầu, kéo đàn.

error: Content is protected !!
Hotline
1900 8961
youtube
url